orava-keinussa
orava-istuu
helena-2024

TOI- Taru tuottaa toimintaterapiapalveluja lapsille

Toiminta-alue on Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri, kuntaryhmä 9.

Palveluntuottaja toimintaterapeutti Helena Huhmarniemi.
Koulutus; toimintaterapeutti 2003. Sensorisen Integraation erikoistuminen 2013.

Palvelut

Palvelut

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntotutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen ja tavoitteelliseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä arjen toiminnassa ja elämänhallinnassa.

Lasten toimintaterapiassa keskeisenä on normaalikehitys ja sen tukeminen. Kehitystä voivat jarruttaa monet eri tekijät ja tavoitteena on selvittää miksi lapsella on pulmia oppimisessa, käyttäytymisessä ja vuorovaikutuksessa.

Keskeisenä toimintaterapiassa on tavoitteiden mukainen toiminta, kehitystä tukeva sensomotorinen toiminta, leikki sekä päivittäiset itsestä huolehtimisen toiminnot. Vuorovaikutusta ja kommunikaatiota tuetaan tarvittaessa kuvia ja tukiviittomia käyttäen.

Asiakkaat

Toimintaterapia toteutuu asiakkaan omassa ympäristössä kotona, päiväkodilla tai koulussa.

Asiakkaan tai / ja hänen huoltajansa kanssa tehdään terapiasopimus ja suunnitelma. asiakas on osallisena vaikuttamassa terapiansa kulkuun.

Kumppanit

Toimintaterapialiitto
www.toimintaterapeuttiliitto.fi

Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys
www.sity.fi

Yhteystiedot

Postitusosoite

Huhmarniementie 166
86800 Pyhäsalmi

Puhelin

044 092 3635

Rekisteriseloste

Y-tunnus

1928868-1

Lähetä viesti / palautetta

    Nimesi (pakollinen)

    Sähköpostisi (pakollinen)

    Kirjoita viesti / palaute